Menu

Nyhedsbrev Maj 2022

image
19. maj 2022 kl. 09:40

Nyhedsbrev maj 2022 

DBU-turneringen nærmer sig sin sidste del og p.t. ligger vores hold 1, til oprykning til serie 3 efter sommerferien. Søndag den 22. maj møder holdet Sengeløse GI og kan endegyldigt sikre sig oprykning med en sejr. Kom og støt holdet og de øvrige hold der spiller på dagen. 

Kampen afvikles sammen med ca. 100 andre kampe i den kommende weekend, fordi klubben samtidigt er værter for børnestævne for drenge lørdag og søndag for årgangene 2012 til 2016. Pigeholdene skal til DBU stævne i Vig og deres stævne, er koblet sammen med besøg i Sommerland Sjælland efter stævnet. God fornøjelse.  

På lørdag den 21. maj er ”Fodbold for Hjertet” holdene repræsenteret på stand med ca. 40 andre stand holdere på ”Greve Sommerfestival 2022”, også kaldet Greve største byfest.  

Den 9. juni afholdes en såkaldt sundhedsdag i samarbejde med Genoptræningsenheden i Greve og Fodbold for Hjertet holdene. Bl.a. afvikles mini hjertestarter kursus og man kan få målt sin helbredsmæssige alder. Nye motionister er velkomne på dagen. Arrangementet starter kl. 15.00 og afslutte med lidt at spise og drikke. 

Der er fortsat åben for tilmelding til årets ”Get2Sport” Fodboldskole, der afvikles fra 1. til 5. august i klubben. Husk at få jer tilmeldt inden det er for sent. Se nærmere på hjemmeside. 

Sammen med Greve Nord og IFS Greve arrangerer klubben en dag kaldet ”Sommersjov” den 30. juni. Alle er velkomne. Nærmere information tilgår på hjemmesiden. 

Der indkaldes til trænermøde i løbet af juni med henblik på bl.a. tilmelding til DBU efterårsturnering og en forventning hertil. 

Den 18. maj har vi statusmøde med DIF hvor emnerne bl.a. er Pigesatsning og ”Get2Sport” Fodboldskole samt en drøftelse af en evt. DIF støtte til kommende aktiviteter. 

Alle hold ønskes en god afslutning på turneringen og de stævner de deltager i. 

Med venlig hilsen 

Jan