Menu

11.10.23

 

 

Referat

HUNDIGE BOLDKLUB

 

Mødeleder: Jan

Referent: Jesper

Dato: Onsdag 11. oktober 2023 kl. 19.00

Tilstedeværende: Mehmet, Jesper, Inan  Peskho og Jan

 

Fraværende: Ingen

 

 

Dagsordenspunkter

Konklusion

Ansvarlig

Deadline

 

1.    Siden sidst

 

-Forstas ny entreprenør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Buskrydning

 

 

 

 

 

 

-Ny ovn

 

 

 

-DIF møde vedr mulighed

   for donationer

 

 

 

-Salling Fonden

 

          

 

 

 

 

Ny entreprenør er kommet til vedr græsslåning og kridtning. Forstas som de hedder har haft en mindre god start, med alt for høj græs på kampdage og usynlige kridtstreger. Lad os håbe det bliver bedre i næste sæson.

 

 

Iflg Forstas sker buskrydning over mod Ishøj Kommune efter sommersæsonen er færdig spillet. Årsag mange punkterede bolde i tjørnene.

 

 

Der leveres ny ovn til køkken. Husk den skal ALTID rengøres efter brug

 

I næste uge har vi et opfølgende møde vedr status på donationer rettet mod økonomisk svagt stillede

 

Levering af Teqball borde og Pannebane er udskudt til næste græssæson da vintertiderne starter nu

Jan

 

 

2.    Nyt fra Børne- og Ungdomsafdelingen

-Nye hold

-Nye trænere

-Hold lukket for tilgang

 

 

 

 

 

-Bold og Bevægelse

 

 

-Ungtræner dag Brøndby

                                               

 

 

 

 

           -Julegave ungdomsafd.

      

 

 

Der er kommet en del nye trænere til hen over efteråret. Mange hold er lukket for tilgang, og vi må desværre fortsat afvise mange.

 

Der har været stor interesse for klubben yngste hold Bold&Bevægelse

 

Klubben havde 3 unge træneren med til en ungtræner dag arrangeret af DIF i Brøndby med efterfølgende superligakamp

 

Julegave er bestilt til alle  medlemmer i børne- og ungdomsafdelingen

Peskho og Jan

 

 

3.    Nyt fra Seniorafdelingen

-Nye hold

 

 

Kører fint. Der er i løbet af sæsonen kommet en del nye spillere til.

Klubben har haft kontakt med 3 nye potentielle 11 mands hold til næste sæson.

Inan

 

 

4.    Status på Børneudviklingsklub

Klubben er nu godkendt som DBU Børneudviklingsklub efter et længere arbejde hen over foråret og sommeren.

 

Klubben skal leve op til en række forudsætninger som tages op på en snarligt trænermøde

Peskho/

Jan

 

 

5.    Økonomi status

 

 

- kontingentdatoer til 1/2 og 1/8

 

- Økonomi

 

 

-KM Satser?

 

 

 

 

 

 

 

-Mistede bolde (krav?)

 

 

 

 

 

De nye kontingent datoer har kørt upåklageligt

 

Klubben har fortsat en sund økonomi

 

I stedet for udfyldelse af KM skemaer er det vedtaget at alle hold modtager kr 1.000 pr sæson som hjælp til kørsel. En træner bil pr hold. Det ligner hermed noget i stil med det andre klubber tilbyder.

 

Mange hold har mistet mange bolde i denne sæson og klubben har derfor indkøbt mange nye bolde. Det enkelte hold er simpelhen nødt til at have bedre styring på boldene og tage ansvar herfor.

 

De penge der bruges på (for mange) nye bolde kunne være brugt til meget andet godt

 

Jesper/

Jan

 

 

 

 

 

6.    Kunstbane stand og græsbane

 

-Status Rapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Topdressing bane 1

 

 

 

Kunstbane standen er desværre den ringeste i kommunen og blev ringere af det seneste arbejde, hvor der blev flyttet kunstbane strimler til andre af kommunens kunstbaner.

Den af kommunen bestilte rapport anbefaler da også klart en helt nyt græstæppe og beskriver nuværende bane som meget nedslidt.

 

Mail er sendt til Byrådsmedlemmer. Mehmet følger op på det manglende svar.

 

 

Bane 1 har i august fået topdressing der gjorde den klart bedre at spille på.

 

Mehmet, Inan, Peskho og Jan

 

 

7.    Vintertider på kunst og haller

 

Vintertider fra uge 43 er udsendt til den enkelte holdkontant. Alle spørgsmål om træningstider rettes til Peskho

 

Der er ingen hold der er tilmeldt DBU udendørs vinterturnering, da der er for mange aflysninger. I stedet er anbefalet f.eks. træningskampe

Pesko

 

 

8.    Besøg af SPC-Connect alarmfirma og Kommunen

 

Kommunen har orienteret om, at et nyt alarmsystem på vej. Forventningen er at der   bliver adgang til kl. 23-24 og alarm herefter går. I særlige tilfælde kan kommunen bestilles til at åbne herudover. Kommunen siger  at klubbernes matrikler ikke skal være ”varmestuer”

Jan

 

 

9.    Sponsorat

-Cafe drift

-Lommepengejobs

-Web hjælp og Administration

 

Klubben er tæt på at indgå sponsorat der er med til at sikre cafe driften i det åbnings niveau, der kendes i dag. Sponsoratet er øremærket til brug for bl.a. indkøb, lagerstyring og regnskab.

Der vil forsat være brug for frivillig hjælp til at betjening fra Cafeen.

 

I sponsorat er der også mulighed for WEB hjælp til klubbens hjemmeside, der i høj grad trænger til et eftersyn.

Peskho og Jan

 

 

10. Sponsorat Mentorcentralen

Klubben har indgået sponsorat med Mentorcentralen og Mentorcentralens leder Andreas var forbi og give en indblik i hvad de arbejder med.

 

Primært område er at ”samle unge op” inden det går helt galt og de kommer ud i noget skidt.

Peskho og Jan

 

 

11. Børne- og ungdomsafslutning 2023

Der afholdes børne-og ungdomsafslutning lørdag den 18. november i Greve Viden Center.

Klubben har tidligere benyttet hallen til store afslutninger, men det blev lukket ned på grund af Covid 19.

 

Alle børne- og ungdomshold inviteres via trænere og der skal ske tilmelding senest den 31. oktober.

Peskho

 

 

12. Evt

Der afholdes juleafslutning for trænere og øvrige frivillige onsdag den 13. december i cafeen kl. 19.00.

Alle

 

 

13. Nyt møde

Afholdes den 13. december kl. 18.00

Alle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Luk