Menu

Intern dommerliste

Klubben råder og frivillige dommere, som man kan kontakte hvis man ønsker dette.

 

Står der IU på dommeren har denne person ikke gennemført dommer uddannelsen.

(Denne slags dommere kan bruges til ungdomskampe, dog ikke 11 mands.)

 

Står der U på dommeren har denne person bestået dommerkurset.

(Denne slags dommere kan benyttes til alle slags kampe.)