Menu

DBU børneklub

DBU Børneklub

På nuværende tidspunkt har ca. 150 fodboldklubber meldt sig som DBU Børneklubber og ønsker at prioritere børnefodbolden såvel organisatorisk som økonomisk. Hundige Boldklub er en af klubberne.

Prioritering

Klubben har forankret børnefodbolden i bestyrelsen så der er sikkerhed for det vedvarende er et fokusområde og prioriteres helhjertet.

Organiseringen er ligeledes en vedvarende opgave efter, hvor vi på sigt gerne ser eksempelvis et børneudvalg, en børneformand, et ungdomsudvalg eller hvordan det nu passer til den løbende situation.

Klubben har flere år prioriteret børnefodbolden så økonomier mellem børne- og ungdomsafdelingen og seniorafdelingen er adskilt, for at vi til enhver til kan løfte de indsatser der kræves, bl.a. gennem løbende tilbud om træneruddannelse men også at der er en fodbold til rådighed for alle børn.

Det er dog ikke nogen hemmelighed at det kan være, endog meget svært at finde det antal trænere, der er behov for i den kvalitet som klubben ønsker og det hænger primært sammen med at det er ulønnet.

Derfor initiativet med tilknytning af en Børneudviklingstræner som forhåbentligt kan bidrage med at løfte klubben, trænere og børnene i en positiv retning.

 

Tilknytning af Børneudviklingstræner

Klubben har nyligt tilknyttet en børneudviklingstræner som p.t. er under et uddannelsesforløb, og som aftalemæssigt er forpligtet til at udføre opgaver i relation hertil. 

Klubben børneudviklingstræner er samtidigt klubbens garant for, at klubbens børnetrænere klædes på fodboldfagligt og pædagogisk til at kunne varetage den daglige børnefodboldtræning i hele børneafdelingen.

En børneudviklingstræner understøtter alle klubbens børnetrænere fagligt på banen og hjælper med at skabe en forældrekultur, hvor forældre er oplyste og oplever sig mødt positivt feedback.

Med denne ressourceperson ansat, sikrer vi som klub samtidig, at det er nemmere at rekruttere og fastholde trænere, idet de oplever sig som en del af et klubfællesskab og ikke oplever at være overladt til sig selv. 

 

DBU børnesyn

Klubben har tilsluttet sig DBU børnesyn og gjort det til en del af vores værdigrundlag for børnefodbolden i klubben.

Fundamentet for en god børnefodboldklub er det værdigrundlag, som klubben bygger på. Det er af afgørende betydning for implementeringen af et kontinuerligt godt børnefodboldmiljø, hvor alle er bekendt med klubbens værdier, og at værdierne bliver gjort til adfærd og handlinger i praksis.

For at den enkelte træner står stærkest muligt over for eventuelle udfordringer, skal han/hun kunne læne sig op ad klubbens bestyrelse. Og for at bestyrelsen tilsvarende står stærkest muligt, skal den kunne støtte sig op ad DBU, som igen læner sig op ad forskningen. 

Som DBU Børneklub har klubben tilsluttet sig DBU’s Børnesyn, samt klubbens egne gældende værdier ”Rammer og Målsætninger”.

DBU’s Børnesyn markerer et nybrud. Det rummer både rettigheder og løfter. Børnene har ret til at blive mødt af ansvarlige og engagerede voksne, som vil alle børnene det bedste på børnenes egne præmisser.

Det er, ikke er en nem øvelse, da nogle rettigheder undertiden vil skulle balanceres mod andre. De centrale og styrende principper skal være, at det aldrig må blive barnets ansvar, at rettighederne indfries, og at rettighederne skal indfries i så høj grad som muligt, så længe dette er foreneligt med tilsvarende indfrielse af øvrige børns rettigheder.

Det stiller store krav til forventningsafstemningen internt i klubben, mellem klubben og børnenes værger, og ikke mindst skal klubben være tydelig overfor børnene. De skal vide, hvad de har ret til, og mærke hvordan klubben omsætter værdier til praksis.

Det kan lyde af meget, men det centrale er, at barnets bedste skal være i centrum for de voksnes beslutninger – det kan vi alle tilslutte os, når vi alle vil børnene det bedste.

 

DBUs Børnerettigheder 

 

 1. Alle bøn har ret til fodbold
 2. Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination
 3. Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser
 4. Alle børn har ret til at deres forældre ses som ressource personer
 5. Alle børn har ret til et god børneliv
 6. Alle børn har ret til at være en del af noget større
 7. Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse
 8. Alle børn har ret til selv at vælge
 9. Alle børn har ret til social sikkerhed
 10. Alle børn har ret til børneopdragelse
 11. Alle børn har ret til at der periodisk føres tilsyn af deres trænings- og kampmiljøer
 12. Alle børn har ret til, at DBUs 10 børneløfter overholdes

 

En samlet og fælles strategi skal sikre følgende: 

 • At vi altid sætter spilleren i centrum
 • At vi genskaber tilliden i systemet.
  Alle vil det bedste for børnene,
  og der er flere veje til målet
 • At vi sikrer udvikling til alle spillere
  gennem et fleksibelt og mangfoldigt fodboldtilbud
 • At vi styrker klubbernes børneafdelinger
  gennem en øget professionalisering, som
  kan understøtte frivilligheden
 • At vi styrker vores børnesyn og fælles værdier,
  så fundamentet for dansk børnefodbold
  bliver stærkere end nogensinde

Børnepolitikker

I Hundige Boldklub – Fodbold har vi udarbejdet (fortsat under udarbejdelse) en børnepolitik for at sikre en klar ensretning i vores arbejde- og omgang med børn. For os er det vigtigt at vi har klare linjer i arbejdet, således at alle kender til vores holdninger, handlinger og værdier på dette område. I håndbogen vil man kunne finde nedenstående:

 

 1. Brug af omklædningsrum og retningslinjer
 • Træner/voksnes færden i omklædningsrum
 • Brug af mobiltelefoner i omklædningsrum
 • Generel adfærd i omklædningsrum •
 • Aldersgrænse for unisex omklædning
 1. Kommunikation
 • Privat kontakt til børn udenfor klubben
 • Sprogbrug voksne til børn
 • Sprogbrug børn imellem
 • Voksnes indbyrdes sprogbrug i nærheden af børn
 • Børnefodbold uden skæld ud
 • Procedure for indhentning af referencer på nye børnetrænere
 • Procedure for inddragelse af forældre • Procedure for velkomst til nye børn og forældre.
 1. Mobning eller mistrivsel
 • Retningslinjer for brug af konkurrence, straf og belønning
 • Retningslinjer for holdopdeling og gruppedynamik
 • Procedure ved henvendelser om mobning og herunder digital mobning.
 • Procedure ved spottet mistrivsel
 • Kontaktpersoner
 • Ansvarlige i bestyrelsen
 • Indsats for at tilvejebringe ophør af mobning og/eller mistrivsel
 1. Seksuelle krænkelser
 • Procedure for indhentning af lovpligtige børneattester
 • Retningslinjer for overnatningsforhold på f.eks. ture
 • Besøg hos/af børn udenfor klubben
 • Retningslinker for acceptabel fysisk kontakt
 • Procedure ved mistanke og henvendelse herom
 • Kontaktperson(er)
 • Ansvarlig i bestyrelsen
 • Proces for kontakt til myndigheder
 1. 5. Brugen af sociale medier
 • Generel kommunikation ved brug af de sociale medier
 • Kommunikation mellem og hold i facebook grupper og kampklar
 • Kommunikation mellem træner og enkelt spiller via f.eks. Messenger, snapchat eller

   lign.

 • Kommunikation til/med forældre via sociale medier
 • Ansvaret for god tone i f.eks. holdets facebookgruppe.
Luk