Menu

DBU børneklub

DBU Børneklub

På nuværende tidspunkt har ca. 150 fodboldklubber meldt sig som DBU Børneklubber og ønsker at prioritere børnefodbolden såvel organisatorisk som økonomisk. Hundige Boldklub er en af klubberne.

Prioritering

Klubben har forankret børnefodbolden i bestyrelsen så der er sikkerhed for det vedvarende er et fokusområde og prioriteres helhjertet.

Organiseringen er ligeledes en vedvarende opgave efter, hvor vi på sigt gerne ser eksempelvis et børneudvalg, en børneformand, et ungdomsudvalg eller hvordan det nu passer til den løbende situation.

Klubben har flere år prioriteret børnefodbolden så økonomier mellem børne- og ungdomsafdelingen og seniorafdelingen er adskilt, for at vi til enhver til kan løfte de indsatser der kræves, bl.a. gennem løbende tilbud om træneruddannelse men også at der er en fodbold til rådighed for alle børn.

Det er dog ikke nogen hemmelighed at det kan være, endog meget svært at finde det antal trænere, der er behov for i den kvalitet som klubben ønsker og det hænger primært sammen med at det er ulønnet.

Derfor initiativet med tilknytning af en Børneudviklingstræner som forhåbentligt kan bidrage med at løfte klubben, trænere og børnene i en positiv retning.

 

Tilknytning af Børneudviklingstræner

Klubben har nyligt tilknyttet en børneudviklingstræner som p.t. er under et uddannelsesforløb, og som aftalemæssigt er forpligtet til at udføre opgaver i relation hertil. 

Klubben børneudviklingstræner er samtidigt klubbens garant for, at klubbens børnetrænere klædes på fodboldfagligt og pædagogisk til at kunne varetage den daglige børnefodboldtræning i hele børneafdelingen.

En børneudviklingstræner understøtter alle klubbens børnetrænere fagligt på banen og hjælper med at skabe en forældrekultur, hvor forældre er oplyste og oplever sig mødt positivt feedback.

Med denne ressourceperson ansat, sikrer vi som klub samtidig, at det er nemmere at rekruttere og fastholde trænere, idet de oplever sig som en del af et klubfællesskab og ikke oplever at være overladt til sig selv. 

 

DBU børnesyn

Klubben har tilsluttet sig DBU børnesyn og gjort det til en del af vores værdigrundlag for børnefodbolden i klubben.

Fundamentet for en god børnefodboldklub er det værdigrundlag, som klubben bygger på. Det er af afgørende betydning for implementeringen af et kontinuerligt godt børnefodboldmiljø, hvor alle er bekendt med klubbens værdier, og at værdierne bliver gjort til adfærd og handlinger i praksis.

For at den enkelte træner står stærkest muligt over for eventuelle udfordringer, skal han/hun kunne læne sig op ad klubbens bestyrelse. Og for at bestyrelsen tilsvarende står stærkest muligt, skal den kunne støtte sig op ad DBU, som igen læner sig op ad forskningen. 

Som DBU Børneklub har klubben tilsluttet sig DBU’s Børnesyn, samt klubbens egne gældende værdier ”Rammer og Målsætninger”.

DBU’s Børnesyn markerer et nybrud. Det rummer både rettigheder og løfter. Børnene har ret til at blive mødt af ansvarlige og engagerede voksne, som vil alle børnene det bedste på børnenes egne præmisser.

Det er, ikke er en nem øvelse, da nogle rettigheder undertiden vil skulle balanceres mod andre. De centrale og styrende principper skal være, at det aldrig må blive barnets ansvar, at rettighederne indfries, og at rettighederne skal indfries i så høj grad som muligt, så længe dette er foreneligt med tilsvarende indfrielse af øvrige børns rettigheder.

Det stiller store krav til forventningsafstemningen internt i klubben, mellem klubben og børnenes værger, og ikke mindst skal klubben være tydelig overfor børnene. De skal vide, hvad de har ret til, og mærke hvordan klubben omsætter værdier til praksis.

Det kan lyde af meget, men det centrale er, at barnets bedste skal være i centrum for de voksnes beslutninger – det kan vi alle tilslutte os, når vi alle vil børnene det bedste.

 

DBUs Børnerettigheder 

 

 1. Alle bøn har ret til fodbold
 2. Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination
 3. Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser
 4. Alle børn har ret til at deres forældre ses som ressource personer
 5. Alle børn har ret til et god børneliv
 6. Alle børn har ret til at være en del af noget større
 7. Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse
 8. Alle børn har ret til selv at vælge
 9. Alle børn har ret til social sikkerhed
 10. Alle børn har ret til børneopdragelse
 11. Alle børn har ret til at der periodisk føres tilsyn af deres trænings- og kampmiljøer
 12. Alle børn har ret til, at DBUs 10 børneløfter overholdes

 

En samlet og fælles strategi skal sikre følgende: 

 • At vi altid sætter spilleren i centrum
 • At vi genskaber tilliden i systemet.
  Alle vil det bedste for børnene,
  og der er flere veje til målet
 • At vi sikrer udvikling til alle spillere
  gennem et fleksibelt og mangfoldigt fodboldtilbud
 • At vi styrker klubbernes børneafdelinger
  gennem en øget professionalisering, som
  kan understøtte frivilligheden
 • At vi styrker vores børnesyn og fælles værdier,
  så fundamentet for dansk børnefodbold
  bliver stærkere end nogensinde

Børnepolitikker

I Hundige Boldklub – Fodbold har vi udarbejdet (fortsat under udarbejdelse) en børnepolitik for at sikre en klar ensretning i vores arbejde- og omgang med børn. For os er det vigtigt at vi har klare linjer i arbejdet, således at alle kender til vores holdninger, handlinger og værdier på dette område. I håndbogen vil man kunne finde nedenstående:

 

 1. Brug af omklædningsrum og retningslinjer
 • Træner/voksnes færden i omklædningsrum
 • Brug af mobiltelefoner i omklædningsrum
 • Generel adfærd i omklædningsrum •
 • Aldersgrænse for unisex omklædning
 1. Kommunikation
 • Privat kontakt til børn udenfor klubben
 • Sprogbrug voksne til børn
 • Sprogbrug børn imellem
 • Voksnes indbyrdes sprogbrug i nærheden af børn
 • Børnefodbold uden skæld ud
 • Procedure for indhentning af referencer på nye børnetrænere
 • Procedure for inddragelse af forældre • Procedure for velkomst til nye børn og forældre.
 1. Mobning eller mistrivsel
 • Retningslinjer for brug af konkurrence, straf og belønning
 • Retningslinjer for holdopdeling og gruppedynamik
 • Procedure ved henvendelser om mobning og herunder digital mobning.
 • Procedure ved spottet mistrivsel
 • Kontaktpersoner
 • Ansvarlige i bestyrelsen
 • Indsats for at tilvejebringe ophør af mobning og/eller mistrivsel
 1. Seksuelle krænkelser
 • Procedure for indhentning af lovpligtige børneattester
 • Retningslinjer for overnatningsforhold på f.eks. ture
 • Besøg hos/af børn udenfor klubben
 • Retningslinker for acceptabel fysisk kontakt
 • Procedure ved mistanke og henvendelse herom
 • Kontaktperson(er)
 • Ansvarlig i bestyrelsen
 • Proces for kontakt til myndigheder
 1. 5. Brugen af sociale medier
 • Generel kommunikation ved brug af de sociale medier
 • Kommunikation mellem og hold i facebook grupper og kampklar
 • Kommunikation mellem træner og enkelt spiller via f.eks. Messenger, snapchat eller

   lign.

 • Kommunikation til/med forældre via sociale medier
 • Ansvaret for god tone i f.eks. holdets facebookgruppe.

Hundige Boldklub tilslutter os DBU’s Børnesyn og gøre det til (en del af) vores værdigrundlag for børnefodbolden i klubben. 

 

Fundamentet for en god børnefodboldklub er det værdigrundlag, som klubben bygger på. Det er af afgørende betydning for implementeringen af et kontinuerligt godt børnefodboldmiljø, at alle er bekendt med klubbens værdier, og at værdierne bliver gjort til adfærd og handlinger i praksis. 

For at den enkelte træner står stærkest muligt over for eventuelle udfordringer, skal han/hun kunne læne sig op ad klubbens bestyrelse. Og for at bestyrelsen tilsvarende står stærkest muligt, skal den kunne læne sig op ad forbundet, som igen læner sig op ad forskningen. Med DBU's Børnesyn står vi alle i dansk børnefodbold på en fælles og stærk værdiplatform, som bygger på FN’s Børnekonvention og på iCoachKids’ forskningsbaserede ”the pledge” - 10 løfter til alle idrætsaktive børn. 

 

Som DBU Børneklub tilslutter vi os DBU’s Børnesyn, der er i tråd med klubbens egne værdier. 

 

DBU’s Børnesyn markerer et nybrud. Det rummer både rettigheder og løfter. Som ordvalget antyder, så er der tale om noget andet og mere end blot holdningstilkendegivelser. Det er forventninger og krav, som vi stiller hinanden indbyrdes, og som, børnene har krav på, bliver indfriet. Med dette ønsker vi at sætte barnets tarv i centrum, også i fodboldklubben. Børnene har ret til at blive mødt af ansvarlige og engagerede voksne, som vil alle børnene det bedste på børnenes egne præmisser. 

Det er vigtigt at anerkende, at det ikke er en nem øvelse, da nogle rettigheder undertiden vil skulle balanceres mod andre. De centrale og styrende principper skal være, at det aldrig må blive barnets ansvar, at rettighederne indfries, og at rettighederne skal indfries i så høj grad som muligt, så længe dette er foreneligt med tilsvarende indfrielse af øvrige børns rettigheder. Det stiller store krav til forventningsafstemningen internt i klubben, mellem klubben og børnenes værger, og ikke mindst skal klubben være tydelig overfor børnene. De skal vide, hvad de har ret til, og mærke hvordan klubben omsætter værdier til praksis. 

 

Det kan lyde af meget, men det centrale er, at barnets bedste skal være i centrum for de voksnes beslutninger – det kan vi alle tilslutte os, når vi alle vil børnene det bedste. 

 

I  Hundige Boldklub har vi udarbejdet en børnepolitik for at sikre en klar ensretning i vores arbejde- og omgang med børn. For os er det vigtigt at vi har klare linjer i arbejdet, således at alle kender til vores holdninger, handlinger og værdier på dette område.  

 

I retningslinierne vil man kunne finde nedenstående: 

 

Brug af omklædningsrum og retningslinjer  

 • Træner/voksnes færden i omklædningsrum
 • Brug af mobiltelefoner i omklædningsrum 
 • Generel adfærd i omklædningsrum • Aldersgrænse for unisex omklædning 

 

 

Kommunikation  

 • Privat kontakt til børn udenfor klubben 
 • Sprogbrug voksne til børn 
 • Sprogbrug børn imellem 
 • Voksnes indbyrdes sprogbrug i nærheden af børn 
 • Børnefodbold uden skæld ud 
 • Procedure for indhentning af referencer på nye børnetrænere 
 • Procedure for inddragelse af forældre 
 • Procedure for velkomst til nye børn og forældre.

  

 

Mobning eller mistrivsel  

 • Retningslinjer for brug af konkurrence, straf og belønning
 • Retningslinjer for holdopdeling og gruppedynamik 
 • Procedure ved henvendelser om mobning og herunder digital mobning.
 • Procedure ved spottet mistrivsel 
 • Kontaktpersoner • Ansvarlige i bestyrelsen
 • Indsats for at tilvejebringe ophør af mobning og/eller mistrivsel

 

 

Seksuelle krænkelser  

 • Procedure for indhentning af lovpligtige børneattester 
 • Retningslinjer for overnatningsforhold på f.eks. ture 
 • Besøg hos/af børn udenfor klubben 
 • Retningslinker for acceptabel fysisk kontakt 
 • Procedure ved mistanke og henvendelse herom 
 • Kontaktperson(er) 
 • Ansvarlig i bestyrelsen 
 • Proces for kontakt til myndigheder

 

 

Brugen af sociale medier  

 • Generel kommunikation ved brug af de sociale medier 
 • Kommunikation mellem træner og hold i facebook grupper og kampklar
 • Kommunikation mellem træner og enkelt spiller via f.eks. Messenger, snapchat eller lign.
 • Kommunikation til/med forældre via sociale medier
 • Ansvaret for god tone i f.eks. holdets facebookgruppe. 

 

 

BØRNEPOLITIKKER 

 

Brug af omklædningsrum og retningslinjer  

Træner/voksnes færden i omklædningsrum Træneren(e) skal altid agere professionelt i deres færden og særdeles i deres færden i omklædningsrum 

 

Træneren(e) skal altid agere professionelt i deres færden og særdeles i deres færden i omklædningsrummet, hvor vi ønsker at den/de voksne eller træneren(e) altid sikre sig at være på forkant med eventuelle situationer. Det vil sige at vores træner(e) udelukkende skal færdes i omklædningsrum, hvor der er grund til formål og at vi helst ikke ser at de er der under børnenes omklædning til og efter kamp. 

 

Brug af mobiltelefoner i omklædningsrum  

Vores træner(e) skal kun bruge deres mobiltelefon til billedtagen, hvis der INGEN upåklædte børn og dette er uanset om det uden shorts eller t-shirt. 

 

Generel adfærd i omklædningsrum  

Generelt ønsker vi at vores træner(e) eller voksne generelt benytter omklædningsfaciliteterne med børnene til oplæg og evaluering. Vi ønsker generelt at adfærden i omklædningen er efter almindelig sund fornuft, hvor der både afventes udenfor før- og efter en kamp, hvor der klædes på og af. Dette er udelukkende for at undgå eventuelle misforståelser samt at skabe det frirum, som børnene har I deres omklædningssituationer. 

 

Aldersgrænse for unisex omklædning  

I Hundige Boldklub kan vi godt have blandede årgange, hvor det gør at piger og drenge omklæder og bader sammen. Dog har vi fra vi senest som U10 ikke omklædning sammen mellem kønnene. Hvis en pige f.eks. spiller på drengeholdet efter U10, så vil deres være omklædning separat for den enkelte/de enkelte.  

 

Kommunikation  

Privat kontakt til børn udenfor klubben Vores træner(e) skal ikke opsøge kontakten til børn udefra uden officiel kontakt via e-mail eller ved henvendelse til en værge forinden. Derudover skal vores trænere ikke have nogen former for privat kontakt med børn udenfor klubben. 

 

Sprogbrug voksne til børn  

Klubben ønsker at voksne agere som rollemodeller, samt at der bliver brugt en respektfuld tone, som både skaber respekt for hinanden samt et tillidsfuldt forhold. Det er forventeligt at forældre opmuntrer børnene med positive kommentarer og tilbyder hjælp hvis behov herfor. 

 

Sprogbrug børn imellem 

 I klubben ønsker vi at have en sund træningskultur hvor vi respektere hinanden med et ordenligt sprog. Vi ønsker ikke at acceptere at børn taler uden omtanke og derfor vil dette også håndteres med direkte samtale med enten børn eller forældre med det samme efter hændelsen. 

 

Voksnes indbyrdes sprogbrug i nærheden af børn  

Voksnes sprog skal afspejle deres roller som rollemodeller for aktørerne i klubben og herunder børnene, samt deres forældre. De voksne taler altid positivt til hinanden uden brug af skældsord og i afdæmpet form. Vi ønsker at vores voksne uanset om de har en træner eller lederrolle har et fornuftigt sprogbrug, som ikke giver anledning til tvivl eller andet hos børnene. 

 

Børnefodbold uden skæld ud  

Vi ønsker at vores træner(e) møder vores spillere anerkendende og med en respektfuld tone, som skaber tillid og udvikling. 

 

Procedure for indhentning af referencer på nye børnetrænere  

Klubbens ledelse henter altid reference ved ansættelse af trænere, som har et gyldigt CV. 

 

Procedure for inddragelse af forældre  

Vi inddrager allerede tidligt forældrene i forskellige træner- og lederroller fra U5 fodbolden, hvor primært forældre er de styrende kræfter i årgangen. 

 

Procedure for velkomst til nye børn og forældre.  

I klubben vil man ved indmeldelse modtage vores velkomstfolder, som indeholder praktiske informationer for medlemsskabet i Hundige Boldklub. 

 

Mobning eller mistrivsel  

Retningslinjer for brug af konkurrence, straf og belønning I klubben ønsker vi generelt ikke at vores træner(e) benytter straf eller belønning, med mindre at det indgår efter nogle klare sociale spilleregler: f.eks. et afsluttende spil til træning, hvor man spiller om oprydningen eller andet, men vi ønsker ikke at børn skal straffes på baggrund af deres præstation eller ligeledes belønnes for det modsatte. Formand/Ungdomsformsand kan kontaktes anonymt hvis man oplever mistrivsel eller mobning 

 

Retningslinjer for holdopdeling og gruppedynamik  

Vi har i Hundige Boldklub vedtaget at vi ikke har holdopdeling, men træner i årgange. Dette er for at sikre fællesskab på tværs af niveau og dermed at alle spillere og trænere møder ind det samme sted. Vi har dog den politik at vi stadig niveauopdeler træningen, men dette skal altid ske efter ugentlig potentiel matchning og med en differentiering for alle. 

 

Procedure ved henvendelser om mobning og herunder digital mobning.  

I klubben har vi en klar politik omkring digital mobning. Hvis dette finder sted for den enkelte eller de involverede en advarsel og derefter kan det i yderste konsekvens medføre bortvisning. Vores sportslige ledelse er altid informeret og inde over disse sager, uden at det altid betyder at de også er den/de personer der løser konflikter. 

 

Procedure ved spottet mistrivsel 

Trænere(n) skal altid aktivt tage et ansvar for trivslen og hvis vi har en oplevelse af et barn mistrives, så vil træneren lave en handleplan for den enkelte spiller i samarbejde med forældrene. Dette kan både indeholde sportslige og sociale hensyn mv. 

 

Kontaktpersoner  

Det er klubbens ansatte sportslige eller administrative daglige ledelse som modtager disse og som i samarbejde med trænere(n) for det enkelte hold der efterfølgende har det opfølgende arbejde 

 

Ansvarlige i bestyrelsen  

Det er til hver en tid den siddende formand, næstformand eller den sportslige ansvarlige i bestyrelsen, som er den pågældende person som har ansvaret for at modtage opfølgning af den/de indsatser der bliver foretaget. 

 

Indsats for at tilvejebringe ophør af mobning og/eller mistrivsel  

I Hundige Boldklub samarbejder vi både internt og eksternt med mobning og mistrivsel og dette er et indsatsområde, som bliver afdækket ved handlingsforløb og efterfølgende evalueringsforløb med ledere, bestyrelse og trænere. 

 

Seksuelle krænkelser   

Procedure for indhentning af lovpligtige børneattester . 

Klubben indhenter altid ved ansættelse en børneattest. - Læs mere under punktet børneattester på hjemmesiden, hvor den har sit eget punkt. 

 

Retningslinjer for overnatningsforhold på f.eks. ture  

Vi overnatter ikke ledere og børn på enkeltværelser og i tilfældet ved sovesal, har vi altid min. to voksne overnattende i lokalet. Dette er for at sikre at: - Ved forhold som gør det umuligt at blive ved overnatningsstedet, vil der altid være en anden voksen til stede. 

 

Besøg hos/af børn udenfor klubben  

Vi besøger ikke individuelt børn udenfor klubben og ej heller en mindre børnegruppe. Hvis dette er på tale skal forældrene inviteres med og kontaktes via officiel kanal såsom e-mail. 

 

Retningslinjer for acceptabel fysisk kontakt  

Vi accepterer kram og generel berøring som foregår i relation til spillet. Vi acceptere ikke berøring i alene rum eller på anden vis berøring som er uønsket eller for den sags skyld berøring på forskellige kropsdele. 

 

Procedure ved mistanke og henvendelse herom  

Generelt forbeholder vi os retten til at man er uskyldig indtil andet er bevist, men i tilfælde hvor usikkerheden vurderes at være for stor til at det er håndgribeligt, kan klubbens bestyrelse suspendere træneren(e) på ubestemt tid indtil sagen er omme. 

 

Kontaktperson(er)  

Det er klubbens ansatte sportslige eller administrative daglige ledelse som modtager disse og som i samarbejde med bestyrelsen der efterfølgende har det opfølgende arbejde.  

 

Ansvarlig i bestyrelsen  

Det er til hver en tid den siddende formand, næstformand eller den sportslige ansvarlige i bestyrelsen, som er den pågældende person som har ansvaret   

Proces for kontakt til myndigheder  

Det er den siddende bestyrelse der varetager det videreforløb i sådanne sager. 

 

Brugen af sociale medier  

Generel kommunikation ved brug af de sociale medier  

Sociale medier ønsker vi en kontakt som er professionel og at vores træner(e) eller ledere ikke deler private samtaler eller indhold, som skader den professionelle relation som skal være tilstede. 

Kommunikation mellem træner og hold i facebook grupper og kampklar 

Der skal ALTID være en professionel og respektfuld tone i både relation til facebook og kampklar. Vores træner(e) og ledere skal altid udvise en professionel dømmekræft, som skal afspejle sig i en professionel dialog, konstruktiv dialog og ikke mindst et sagligt og brugbart sprogbrug. 

Kommunikation mellem træner og enkelt spiller via f.eks. Messenger, snapchat eller lign.  

Vi ønsker på ingen måder kontakt mellem træner og spiller via snapchat samtaler eller snapchat grupper. Dette er fuldstændig udelukket. I Messenger skal det være i positionel dialog og ikke på nogen måder være private ting, som ikke har relation til Hundige Boldklub. 

Kommunikation til/med forældre via sociale medier  

Her henvises der til at bede forældrene om at henvende sig af officiel kontakt via. opkald, sms eller e-mail til den pågældende leder. 

Ansvaret for god tone i f.eks. holdets facebookgruppe 

Administratoren og de pågældende ledere har ansvaret for at føre en konstruktiv dialog med medlemmerne samt af få medlemmerne til det selvsamme. Hvis en eller flere ikke overholder den gode tone, vil det være administratorens ansvar at få dette problem løst og i sidste ende få klubbens daglige ledelse involveret. 

 

 

Luk