Menu

15.06.2022

 

 

Referat

HUNDIGE BOLDKLUB

 

Mødeleder: Jan

Referent: Jesper

Dato: Onsdag den 15. juni kl. 18.45

Tilstedeværende: Berit, Inan, Anton, Bo, Peskho, Mehmet, Jan og Jesper

 

Fraværende:

Kaj og Henrik

 

Dagsordenspunkter

Konklusion

Ansvarlig

Deadline

 

1.    Opfølgning på seneste møde

Ingen spørgsmål

Alle

 

 

2.    Cafe gruppen status på hjælpere, vagter mv.

 

 

 

 

 

 

 

Automat i stuen – status

 

 

 

Hvad kan evt. gøres anderledes

 

Efteråret?

 

Cafe gruppen fungerer ikke optimalt. Diskussion omkring fremtiden og setup

Enighed om at prøve nye tiltag samt at involvere flere.

Vi ruller tilbage til tidligere setup, indtil der er en større personkreds aktivt involveret

 

Flere episoder med ”hærværk”. Kigger på ny model med MP løsning

 

Flere medhjælpere

 

 

Fokus på store kampdage og sekundært mandag/onsdag

Kaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Peskho

 

 

 

 

 

 

3.    Bestyrelsesarbejde i Fløng-Hedehusene inspiration

Organisations diagram fremvist med opgavedeling og tidsforbrug

Visioner

Jan

 

 

4.    Nyt fra Børne- og Ungdomsafdelingen

 

-Piger til landskamp

DK-Brasilien

 

 

-Trænere og hold

Nyt 2006-2008 fusions hold

 

 

80 billetter uddelt til brug den 24. juni

 

 

Positive indslag fra børn og ungdom

Peskho

 

 

5.    Nyt fra Seniorafdelingen

 

-Oprykning

-Greve Sommerfestival

- Sundhedsdag 9. juni

-+50+ og+60 ”Fest”

-Seniorafslutning

Oprykning til serie 3 for 1. senior holdet

Fremgang i medlemsantal

Godt indslag

Godt indslag

Aflyst

Jan-Peskho

 

 

6.    Fodboldskole 2022 status

 

-Køkkenhold

-Trænerhold

80 pladser i alt fortsat 5 ledige pladser

På plads

På plads

Jan

 

 

7.    Økonomi status

 

-medlemmer

-Fondsmidler

-Tilskud

 

-Periodeændring kontingent

Ser fornuftigt ud

 

Dr blev givet status på medlemmer, tilskud og fondssøgninger

 

Omlægning af kontingent til betaling 1. februar og 1. august (Jesper ser på det)

Jan

 

 

 

 

 

Jesper

 

 

8.    Sponsering Ekstern aftale status

Vi afventer nyt fra sponsorfirma om status p.t., men der er taget kontakt til en bred kreds og 1. senior har selv fundet en del.

Peskho-Jan

 

 

9.    Samarbejde med Greve Nord og IFS Greve

 

-Sommersjov

Kører

 

 

I år kun 30/6 da der ikke blev bevilliget midler til sær tiltag denne sommer

Jan

 

 

10.  Academy Sporting Lissabon 5.-7. Juli status

Academy mangler fortsat nogle deltagere. Academy har selv ansvaret for tiltag.

Jan

 

 

11.  Trænermøde 8. Juni

 

-Tilmelding DBU efterår m.v.

- Mindre fremmøde seniorhold

 

-Er foretaget

Peskho - Jan

 

 

12.  Eventuelt

Brug af kunsten I sommer

Opgradering af græs til ”mini” stadion på bane 1

Peshko

 

 

13.  Nyt møde

Fastsat til 31/8 kl 18:45

 

 

 

 

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Luk