Menu

Beretningen for 2022 (2023)

DAGSORDEN

1.Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning - herunder godkendelse af regnskab og kommende års budget.
4. Valg af formand (Lige år)
5. Valg af kasserer (Ulige år)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år, 4 i ulige år.)
7. Valg af revisor.
8. Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor.
9. Fastsættelse af kontingent.

10.Indkomne forslag.

      Vedtægtstændring:

 

      Stk. 4. Medlemsrestancer udover ét kvartal medfører slettelse rettes til

                    Medlemsrestancer udover en måned medfører slettelse

     Forslag om kontingent forhøjelse ungdom fra kr. 530 til kr. 600 (fra

     årgang 2015) og Senior fra kr. 730 til kr 750 pr 1. august 2023


  1. Eventuelt.

 

    

Luk