Menu

Kontingentsatser

NB:  Inden indmeldelse skal man kontakte en træner eller ungdomsformanden, for at sikre sig, at der er plads på årgangen. Oplysninger om kontaktpersoner kan findes under "Holdinfo" i menuen foroven. Ungdomsformanden kan kontaktes på 27623500. 

Man kan altså kun melde sit barn ind, efter at man har fået et "ok" til at der er plads på årgangen.

 

Indmeldelse/udmeldelse og kontingent satser 

Kontingent opkræves halvårligt med forfald 1. februar og 1. August

Bold & Bevægelse (årgang 2018 og yngre) kr. 250 halvårligt

Ungdom (årgang 2016-2017): Kr. 420 halvårligt

Ungdom (årgang 2005-2015): Kr. 600 halvårlig

Kvinder (18+ år)  Kr. 530 halvårligt

Senior (18+ år): Kr. 750 halvårligt Oldboys (32+ år): Kr. 530 halvårligt Veteraner (40+ år): Kr. 530 halvårligt

Motionister (50+ og 60+): Kr. 300 halvårligt

Senior motion (uden kampe) kr. 300 halvårligt

Støttemedlemmer: Kr. 100 helårligt

Indmeldelsesgebyr: Kr. 75 ved ny- og genindmeldelse

Frivillige betaler ikke kontingent som medlemmer

Hvis der er flere søskende i ungdomsafdelingen, så ydes der rabat på 50% på det yngste barn (eller de yngste børn, hvis der er mere end to søskende). Forældre skal give skriftlig besked herom til kasserer@hundigeboldklub.dk

Kontakt evt. Kassereren (kasserer@hundigeboldklub.dk) for yderligere information.

Søskende rabat i ungdomsafdelingen

Der kan ikke gives søskenderabat i forbindelse med ny indmeldelse, men hvis forældre oplyser der er tale om søskende, vil opkrævningen herefter (den første efter indmeldelsen er sket) være på 50% rabat for nummer 2 og evt øvrige søskende

 

Kontakt evt. Kassereren (kasserer@hundigeboldklub.dk) for yderligere information.

Ved udmeldelse – skriv også til kassereren (kasserer@hundigeboldklub.dk) og oplys navn/hold og gerne medlemsnummer.

Luk