Menu

Kontingentsatser

NB:  Inden indmeldelse skal man kontakte en træner eller ungdomsformanden, for at sikre sig, at der er plads på årgangen. Oplysninger om kontaktpersoner kan findes under "Holdinfo" i menuen foroven. Ungdomsformanden kan kontaktes på 27623500. 

Man kan altså kun melde sit barn ind, efter at man har fået et "ok" til at der er plads på årgangen.

 

Indmeldelse/udmeldelse og kontingentsatser 

Kontingent opkræves halvårligt med forfald 1. februar og 1. August             

 Børnemix 2-6 år    250 kr
 Kvindemotion +25 år   300 kr
 Motionister (Bevæg dig for livet)     300 kr
 Oldboys Veteraner        530 kr
 Senior - Kvinder  530 kr
 Senior +18 år (alm. kontingent)  750 kr
 Senior-motion (træning uden kampe)   300 kr
 U07-U08 (årg.16-17) (alm.kontingent)  420 kr
 U09-U17 (årg.08-15) (alm. kontingent)  600 kr
 Støttemedlemmer helårligt   100 kr


Indmeldelsesgebyr: Kr. 75 ved ny- og genindmeldelse

Frivillige betaler ikke kontingent som medlemmer

Hvis der er flere søskende i ungdomsafdelingen, så ydes der rabat på 50% på det yngste barn (eller de yngste børn, hvis der er mere end to søskende). Forældre skal give skriftlig besked herom til kasserer@hundigeboldklub.dk

Kontakt evt. Kassereren (kasserer@hundigeboldklub.dk) for yderligere information.

Søskenderabat i ungdomsafdelingen

Der kan ikke gives søskenderabat i forbindelse med ny indmeldelse, men hvis forældre oplyser der er tale om søskende, vil opkrævningen herefter (den første efter indmeldelsen er sket) være på 50% rabat for nummer 2 og evt. øvrige søskende

 

Kontakt evt. Kassereren (kasserer@hundigeboldklub.dk) for yderligere information.

Ved udmeldelse – skriv også til kassereren (kasserer@hundigeboldklub.dk) og oplys navn/hold og gerne medlemsnummer.

Luk