Menu

Vigtig info om indmeldelse og udmeldelse

UDMELDELSE

Bemærk at dit medlemsskab er et abonnement, som løbende automatisk fornyes indtil du skriftligt meddeler at abonnement/medlemskabet skal ophøre. Dvs udmeldelse skal være kassereren i hænde senest den 30. januar henholdsvis den 30. juli. Kontingent betales ikke tilbage når disse datoer er passeret.

SKRIFTLIG BEKRÆFTELSE

Du får en skriftlig bekræftelse på udmeldelsen, så vær opmærksom på du modtager den.

Kontingentsatser blev fastsat på generalforsamlingen 2022.

Kontingent opkræves pr. 1. februar og 1. august

Støtte medlemmer betaler helårligt kontingent med forfald 1. april.

Ved udmeldelse – skriv til kassereren (kasserer@hundigeboldklub.dk) og oplys navn/hold og gerne medlemsnummer.

Luk