Menu

06.04.22

 

 

Notat Bestyrelsemøde

HUNDIGE BOLDKLUB

 

Mødeleder: Jan

Referent: Peshko og Jan

Dato: Onsdag den 6. april kl 17.00

Tilstedeværende: Berit, Jesper, Anton, Bo, Inan, Kaj, Peshko og Jan

 

Fraværende: Mehmet og Henrik

 

 

Dagsordenspunkter

 

Opfølgning på punkter fra seneste bestyrelsesmøde

Konklusion

Ansvarlig

Deadline

 

1.    Drift af Cafe

Cafégruppe (indkøb, sortiment, og bemanding): Anton, Kaj, Willy og Berit . Kaj er tovholder og indkalder til første møde


Priserne er p.t fastsat lavt med runde priser kr. 5, 10, 15 og 20 af hensyn til bl.a. klubbens beliggenhed.


Mandag og onsdag skal caféen være åben fra min. 16.30-19.15 samt weekendkampe og særarrangementer.

P.t har Willy alle mandagsvagter mens øvrige vagter ikke er besat. Jesper har tilbudt at han og familie ligeledes kan stå på nogle af vagterne.

 

Opgaver:

 

Bemanding (kalender plan) hvem står hvornår, indkøb, lave toast, og sørge for at borde og stole står på deres pladser.

 

Det anbefales at downloade DBU app for Hundige BK for løbende hjemmekamp oversigt

 

Andre opgaver:

 

Opgaver til café: Oprydning og rengøring fx afkalkning af maskiner, tømning af opvasker og skraldespande, ordne skuffer mm.

 

Alle opgaver skal løses af gruppen som opsøger nødvendig hjælp til bemanding ved behov.

 

Træder i kraft omgående. Om muligt bemanding påskesøndag 17/4, som er første ”Store Kampdag” i foråret.

Kaj

 

 

 

 

 

 

 

Restance opfølgning

Ansvarlig Inan der står for restanceopfølgning primært ved seniorspillere mens træderne orienteres ed børne- og ungdomsspillerne i første omgang.

 

Jan sender restanceliste til Inan for opfølgning

 

Inan tilbød desuden uden for bestyrelses opgaverne at forestå træningen ved træner afbud efter behov og når mulighed

Inan

 

 

Bemanding ved særarrangementer efter behov

-       

Bemanding ved særarrangementer efter behov såsom:

 

-      Camp Sport Lissabon 5-7 juli

-      Queens Cup

-      Sommersjov 1 dag

-      Ungdomspokal afslutning

-      Børnestævner i klubben

Bo og Anton

 

 

Diverse eksterne opgaver

Mehmet deltog ikke men har tilbudt sig til:

 

Administrationsopgaver kommune

Kontakt med presse

Broen Greve opgaver herunder andre ydelser end kontingent.

Hjemmeside plus Facebook

Lave toast

 

Mehmet

 

 

Fremlæggelse af årsregnskab, bemanding cafe og indkaldelse til bestyrelsesmøder samt referat

Jesper har allerede i dag ansvar for årsregnskab på GF og fungerer som ”pseudo” kasserer.

 

Herudover har han tilbudt at indkalde til bestyrelsesmøder (næste møde forventes juni 2022) samt lave referat heraf samt med familien tage cafevagter

 

Jesper

 

 

 

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Luk