Menu

31.05.2023

 

 

Referat bestyrelsesmøde

HUNDIGE BOLDKLUB

 

Mødeleder: Jan

Referent: Jesper

Dato: Onsdag 31. maj 2023 kl. 19.00

Tilstedeværende: Jesper, Peskho og Jan

 

Fraværende: Mehmet og Inan

 

 

Dagsordenspunkter

Konklusion

Ansvarlig

Deadline

 

1.    Siden sidst

-Der er afholdt DBU UEFA C1 kursus i klubben med 12 deltagere

 

-Hold 1 har sikret sig oprykning til serie 2 i næste sæson – start august

 

-Årgang 2010 vandt pokalturneringen i 2023

 

-Hold 1 har spillet et antal kampe i pokalturneringen og bla. slået et serie 1 hold 7-0, men tabte desværre knebet 1-2 i seneste kamp til nyt serie 1 hold man mødte, der scorede i overtiden.

 

 

Jan

 

 

2.    Nyt fra Børne- og Ungdomsafdelingen

-Nye hold

-Nye trænere

-Hold lukket for tilgang

-hold 2-5 år status

-Fodboldskole 2023

 

-Bold&Bevægelse (2-5 år) er kommet i gang og 4 forældretrænere er udvalgt til at styre det

 

-Årgang 2016 piger har Sena overtaget hovedansvaret for træning af pigerne, sammen med et par andre ungtrænere

 

-Efter ca 8 års fravær har klubben igen tilmeldt et hold (årgang 2015) til Vildbjerg Cup. Der venter holdet 4 dages store oplevelser med endnu bedre sammenhold

 

-Der er ligeledes tilmeldt hold til Sommerland Sjælland og BonBon land Cup der er endags stævner med forlystelser efter endt stævne

 

-Der er fortsat pladser på Fodboldskole 2023

Peskho og Jan

 

 

3.    Nyt fra Seniorafdelingen

-Nye hold

 

 

-Er i dialog med nyt ungt seniorhold der vil spille 11 mands bold fra august

 

-Har ligeledes dialog med andet hold der ønsker at skifte til Hundige, hvor der bl.a. er tidligere Hundige spillere på

 

-Nyt alternativt motionshold med Gert Østerby som ansvarlig er startet træning mandage kl 16.45. Ganske få motionister p.t. men forhåbentligt lykkedes det at udbygge antallet af deltagere.

 

-”Fodbold For Hjertet” holdet repræsenterer klubben på Greve Sommerfestival lørdag den 3. juni. Byens største fest og vil sælge vand og udbyde fodbolddart som aktivitet. Der er gratis entre.

Pekho og Jan

 

 

4.    Trænermøde i juni m/bl.a.

-Børneklub

-tilmelding DBU efterår

-Trænerne tilskrives om indplacering af hold i DBU turnering efterår

 

-Der indkaldes til møde med DBU og børnetrænere vedr at Hundige Boldklub aktiveres som ”Børneudviklingsklub”. Mødet er fastsat til onsdag den 15. juni kl. 19.00. Klubben har udpeget Børneudviklings ansvarlig

Peskho

 

 

5.    Økonomi status

 

- Antal medlemmer

- kontingentdatoer til 1/2 og 1/8

 

 

 

 

-De fleste børnehold er desværre lukket for tilgang. Klubben vil gerne åbne men det kræver, der er forældre, der melder sig som trænere.

 

-Vi har fornyet vores Partnerskabsaftale med Greve Kommune for de kommende 2 år.

 

-Næste kontingent opkræves og udsendes med betaling den 1. august og varsles via den af medlemmerne oplyste mailadr ca 7 dage før, så en opfordring til at få den rettet, hvis man har skiftet mailadr.

 

Jesper/

Jan

 

 

 

 

 

6.    Sponsering Ekstern aftale lukket – sponsoraftaler generelt

 

-Aftalen med ekstern sponsorfirma er lukket

 

-Klubben har indgået nye aftaler med Jay-Lind som Arenasponsor, med Mentorcentralen som ny trøjesponsor og med Pizzaria Bella Milano hvor vi hvor favorable priser ved min. bestilling af et antal pizzaer i klubben

Inan, Peskho og Jan

 

 

7.    Cafe drift

Cafe kører med de samme 4 kræfter, og har desværre gjort det alt for længe. 4 personer trækker læsset, Pershang, Willy, Peskho og Jan.

 

Man må gerne melde sig hvis man ønsker at hjælpe med, at bidrage til klubbens drift af cafe.

Jan/Peskho

 

 

8.    Eventuelt

 

-Der forventes afholdt træner/Frivilligfest i august

 

- Mehmet er blevet bedt om at kontakt hovedansvarlig for den dårlige kunstbane i Hundige

Alle

 

 

9.    Næste møde

Nærmere tilgår men om ca 3 mdr.

Alle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Luk