Menu

24.11 2023

 

 

Notat

HUNDIGE BOLDKLUB

 

Mødeleder: Jan

Referent: Jesper

Dato: Torsdag den 24. November kl. 19.15

Tilstedeværende: Jesper, Mehmet, Kaj, Bo, Anton, Peskho og Jan

 

Fraværende: Inan og Berit

 

 

Dagsordenspunkter

Konklusion

Ansvarlig

Deadline

 

1.    Siden sidst

Der er leveret nye borde og stole i cafe.

Nyt køleskab og Fryser afventes fortsat leveret

Alle

 

 

2.    Vintertider kunst og haller og hold der anvender

Der er mange hold der booker tider på kunsten i forbindelse med træningskampe og stævner.

Udfordringen er at bookningen p.t kører manuelt men de fejl muligheder der opstår.

En opfordring til trænere om at afmelde tider hvis kampe/stævner ikke gennemføres.

Peskho og Jan

 

 

3.    Nyt fra Børne- og Ungdomsafdelingen

 

-Nye hold

 

 

 

 

-Nye trænere

 

 

 

 

 

-Brøndby samarbejdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-hold 2-4 år hvordan går det

 

 

 

 

 

 

-Årets julegave

 

 

 

 

 

 

-Queens Cup

 

 

 

-Ung trænere

 

 

 

 

-Cpr indhentning

 

 

 

 

 

Der er opstartet et nyt årgang 2014 hold med Henrik og Allan som trænere. Velkommen.

 

Klubben har efter sommerferien fået 13 nye trænerne. Tag godt imod dem og hjælp dem gerne.

 

 

Klubben har i efteråret modtaget mange tilbud fra Brøndby. Dels om at overvære kampe med Superliga mandskabet og dels flere tilbud fra Brøndby Masterclass og der er taget meget positivt imod tilbuddene

 

De yngste træner i Arenas Skolen ha hver søndag kl. 11.30 og Peskho har været inde over træningen, indtil der er fundet flere trænere, der kan byde ind på holdet.

 

Årets julegave til alle børne- og ungdomsmedlemmer, er allerede blev leveret til de fleste. De der ikke har modtaget endnu, kan kontakte Peskho og gerne holdvis.

 

Klubben havde 5 pigehold med til Queens Cup i Ejby den 26. november.

 

Flere unge trænere såvel piger som drenge er startet som hjælpetrænere på flere af børneholdene

 

Alle børne- og ungdomstrænere er bedt om at godkende børneattest indhentning

 

 

 

Peskho

 

 

4.    Nyt fra Seniorafdelingen

 

-Nye hold

 

 

 

 

Der er opstartet 2 nye motionshold

Peskho og Jan

 

 

5.    Økonomi status

 

-medlemmer

 

 

 

 

 

-Ændring af kontingentdatoer til 1/2 og 1/8

 

 

 

 

-Kontingent forslag

 

 

 

 

 

 

-”fondsøgninger”

 

 

 

 

I efteråret har der været stor medlems tilgang, og flere  hold har stoppet for yderligere tilgang p.t.

 

 

Der er behandlet forslag om ændring af kontingent betalingsdatoer. Fremover vil opkrævning ske pr 1/2 og 1/8 så der er præcis et ½ år i mellem

 

På Generalforsamling i februar forslås en mindre stigning i kontingent satser pr 1/8-2023, som følge af især stigende udgifter til DBU.

 

Der er i lighed med tidligere år søgt tilskud fra flere puljer.

 

Jesper/

Jan

 

 

 

 

 

6.    Sponsering Ekstern aftale status – Hvad gør vi?

 

 

 

 

 

 

-Sponsering generelt

Testen af sammenarbejdet med ekstern sponsor virksomhed har ikke være tilfredsstillende. Der er opfølgningsmøde primo december

 

 

Hold sponsorater indgået med hold og evt forældre med virksomheder o.l. er selvfølgeligt fortsat meget velkomne.

Inan, Peskho og Jan

 

 

7.    Tribune status.

Intet nyt siden sidst

Mehmet

 

 

8.    Forslag til ændring i bestyrelses person antal på næste Generalforsamling

 

 

 

 

 

Arbejdsopgaver uden for bestyrelsen

Ud fra opgaverne i bestyrelsen og de opgaver der blev løst, blev det på mødet besluttet at foreslå beskæring i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra max 9 til 5-6 stykker indtil videre.

 

Flere af de opgaver der løbende bliver udført, vurderes ikke at ligge hensigtsmæssigt i bestyrelses regi, men klubben sætter naturligvis stor pris på hjælpen og imødekommenheden når disse opgaver løses og vil gøre det fortsat.

Jan

 

 

9.    Dato for Generalforsamling

Blev fastsat til den 27. februar 2023 kl. 19.30

Alle

 

 

10. Evt.

-herunder års afslutning

 

Træner og holdleder årsafslutning er lagt den 14. december i cafeen

Alle

 

 

11. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er den 27. februar 2023 kl. 18.30

Alle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Luk