Menu

Formandens update (December 2014)

image
18. december 2014 kl. 11:26
Månedligt nyhedsbrev fra Formanden.

Så er tiden kommet hvor alle holdene er gået på juleferie og der er pause i træningen og kampene.

Som lovet i sidste information ville jeg vende tilbage vedr. nyt om anlæggelse af kunststofbanen i 2015 på Hundige Boldfælled.Status nu er, at projekteringen forventer at starte i marts 2015 og man hen over sommeren fortsætter dette arbejde for, at være endelig færdig, så banen kan tages i brug i uge 43, altså i ugen efter efterårsferien.

I denne uge blev årets træner 2014 kåret i Hundige Boldklub. Valget faldt på Dennis Landgreen med flg. motivering. Dennis har altid været klar til at hjælpe klubben, senest ved at træne de yngste, som var en stor hjælp for klubben, da ingen andre trænere var til rådighed, og da børnene så samtidig var glade for ham, var matchet perfekt. Han er ambitiøs på hans holds vegne. Hans hold træner meget og spiller mange kampe, hvilket er meget tidskrævende. Han er en af de meste højtråbende trænere i klubben. Han hader at tabe og forsøger til enhver tid, at motivere sit hold til lige at give den en skalle mere. Han er samtidig klubbens ?vagthund? og holder øje med anlægget, så rødderne ikke har frit spil. Tillykke med valget.

I foråret 2015, forventes at vi afholder et visions seminar i DIF regi´ for trænere, bestyrelse, øvrige frivillige samt kommunen, for at nå en fælles forståelse for, hvor vi ønsker at bringe klubben hen. Det bliver spændende at høre, hvad gruppen gør sig af tanker, og hvilke ideer der kommer frem.
 
Næste år forventes ligeledes indført PBS tilmelding/betaling så kontingent betalingen, forhåbentligt kan gennemføres mindre problemfyldt end i dag. Hvor kasserer skal levere girokort til træner, der skal levere til spillere, der skal levere til forældre i ungdomsafdelingen. 0rdningen er lig det, andre klubber for længst har indført. Det har vist sig, der er en del ventetid på at få det indført via NETS, men vi håber på at nå det. Nærmere herom i 2015.

Seniorafdelingen har en masse spændende initiativer i gang. Udover at haft stor tilgang i løbet af 2014, er der visioner om at spille holdene længere op i rækkerne, samt få nogle interne forhold i klubben, der er efterspurgt, herunder så tøj og støvler kan opbevares i klubben. Kommunen skal dog her, sige god for ideerne inden de kan gennemføres.  

Alle spillere, trænere, og øvrige frivillige samt forældre ønskes en glædelig jul og et godt nytår.   For de der ikke fejrer julen, ønskes nogle forhåbentlige hyggelige dage i familien. Vi ses med en forhåbentligt fornyet energi i 2015.

Formanden.