Menu

Nyhedsbrev (September 2020)

image
21. september 2020 kl. 11:06

Månedsnyt September

Efterårsturneringen I DBU er cirka halvvejs og den sideløbende pokalturnering for tilmeldte hold er ligeledes i fuld gang. Mørket er på kraftig fremmarch så kunstlyset nu skal tændes allerede ca. kl. 19.30. Bemærk derfor at kampe der flyttes her sidst i sæsonen bør lægges i weekenden, for at genere de holdd der har træningstid mindst muligt.

Det har desværre også i år været et DBU efterår, med for mange kamp aflysninger i senior, fordi modstander ikke kan stille hold eller man er kommet i en pulje, hvor der er store afstande til nogle af kampene som en anden årsag. Det er naturligvis ikke DBUs skyld, men det skaber meget naturligt frustration ved nogle af medlemmerne, der betaler kontingent og har forventning om at spille alle kampe. Samtidigt betaler klubben fuldt turneringsgebyr, der ikke reduceres ved flere aflyste kampe. For eksempelvis oldboys er de 2 første pokalkampe vundet uden kamp ligesom 2 kampe i turneringen er vundet på samme vis. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende.

Der blev den 26. september i samarbejde med DBU afholdt et foredrag hvor Professor Peter Krustrup, Syddansk Universitet, talte om vigtigheden af at dyrke motion. Foredraget titel var ”Motionsfodboldfodbold som medicin til dit hjerte”.

I forlængelse af foredraget starter nu motionshold fra Kvinder hver mandag formiddag den 21. september kl. 10.00 mens Herrerne 60+ træner hver onsdag formiddag kl. 11.45. Klubben har via fondsøgning fået støtte til opstarten og har en attraktivt tilbud til kvinder og mænd der ønsker at starte fra målgrupperne.

I denne uge gennemførtes det andet samlede trænermøde i 2020. Referat er udsendt til alle trænere/holdledere og sat på Stabssiden. Trænermødet er samtidigt en god anledning til at få en snak med sine trænerkolleger.  

Der har været afholdt et konstruktivt møde med Greve Fodbold vedr. deling af tiderne, som den kommende vinter kører i anden periode af 2, inden der skal søges nye tider til næste vinter. Mødet skyldes især klubbens store tilgang i børneafdelingen og behovet for tidligere hverdagstider. Tilbagemeldingen internt er dog at vi ønskede at Hundige holdene skulle træne samtidigt, når det var muligt for at fastholde sammenhængen. Det betyder fordelingen i 20/21 er med samme tider som i vinteren 19/20. Fra uge 43 træner udover Hundige Boldklub også andre klubber på Kunstbanen på de af kommunen tildelte tider

Træningstider bliver offentliggjort i næste uge ud fra de tilbagemeldinger, der er aftalt med trænerne. Vintertiderne starter fra mandag i uge 43, der er ugen efter efterårsferien. Det skal nævnes her, at alle hold der træner på kunsten, skal have forladt kunstbanen når ny træningstid begynder. Der må fortsat spilles på græs i uge 43 og indtil kommunen lukker herfor.

”Broen” er en hjælpeorganisation, der hjælper økonomisk trængte familier med at betale kontingent, så deres børn kan gå til f.eks. fodbold. Midlerne til ”Broen” kommer fra erhvervsvirksomheder, fonde og en del privatpersoner. I Hundige Boldklub har hjælpen gjort, at klubben har fået en del tilgang af børn der ellers ikke vil have mulighed for at spille fodbold.

Efter lukningen i marts på grund af Covid 19 mistede klubben forholdsvis mange medlemmer. Det er derfor glædeligt at klubben her i efteråret, har haft en større tilgang i børneafdelingen og af senior motionsspillere, der gør klubben igen har passeret de 400 medlemmer. De mange medlemmer kan vi naturligvis kun optage med trænernes og holdledernes velvilje og arbejdsindsats. Tak for jeres indsats skal der lyde herfra.

Med ønskes om nogle gode træninger og kampe.

Med venlig hilsen

Jan