Menu

Nyhedsbrev (December 2019)

image
16. december 2019 kl. 21:11

Så er vi nået december og er nået næsten gennem halvdelen af den for nogle ”sure” vintertræning

Klubben deltog den 4. december i DIF møde, hvor vi hørte om mange af de Get2Sport aktiviteter der er ”sat i søen” i ”Get2Sport”klubberne og i nærtliggende boligforeninger. Der har i år været meget fokus på at få piger til at spille fodbold og det fortsætter med initiativer i 2020.  Vi hørte indlæg om at piger ikke træner som drenge, og trænerne ikke nødvendigvis skal nå alle planlagte øvelser under træningerne.

Klubben havde sidste år købt halsedisser til alle og i år har vi også haft mulighed for at give en julegave, i form af en jakke med logo til alle ungdomsmedlemmer. Vi håber, at den vil blive anvendt hyppigt i børnehaven og skolen for at profilere klubben positivt. Det er ikke et initiativ vi forventer, at kunne gøre hvert år, men helt generelt vil vi meget gerne i bestyrelsen, støtte om omkring børne- og ungdomspillerne i klubben. De fleste jakker er udleveret, men der mangler fortsat et mindre antal, så en opfordring herfra til, at få jakken afhentet i klubben.

2019 har også været et rigtig godt år på medlemstilgangen. Vi er for ca 2 måneder siden nået over 400 medlemmer, især ved fremgang på børneholdene og motionisterne, men også en pæn stor tilgang på pigeholdene.

Efter sommerferien i år, blev der tilbudt ekstra træning, til af trænerne udvalgte spillere, og klubben er nu fortsat videre i det spor, med udpegning af 3 trupper efter niveau og trænerteams for årgangene 2008 og 2009. Forældre og spillerne blev i sidste uge orienteret om tiltaget, og inden sommersæson starten i april, udtages så de endelige trupper efter spillemæssig styrke. Herudover opstartes fra nytår et nyt hold for årgang 2007 spillere.

Den 18. december holder vi den årlige jule/nytårs afslutning for trænere og andre frivillige, hvor vi ønskede hinanden god jul og godt nytår. Det er også dagen hvor vi skal tage afsked med Hakam som træner. Trænerne kommer og går, men det er værd at fremhæve Hakam, der har haft en personlig meget seriøs tilgang til at gøre drengene bedre og bl.a. er årsagen til indkøbet af VEO kameraet. Klubben ønsker ”Held og Lykke” til Hakam og familie, med opholdet i Luxembourg.

Klubben ”Frivillighedsfest” for alle frivillige i klubbener er næste gang sat til den 18. januar kl. 18.00, hvor vi håber at se mange af trænerne og øvrige frivillige, til socialt samvær med kolleger i en hyggestund i et antal timer

Trænerne, frivillige, spillere og forældre ønskes en glædelig jul og godt nytår, og jeg håber at de sammen med familien får nogle forhåbentligt afslappende fridage, inden det går løs igen, i det nye år for de fleste, mandag den 6. januar.

Med venlig hilsen

Jan