Menu

Banelægning på Hundige Boldpark.

image
26. november 2016 kl. 18:57

På en møde lørdag med Greve Idræts Center (kommunen), blev der besluttet hvilke banelægninger der skulle prioriteres udfra en optimal banelægning. Der var sparsomt fremmøde fra trænerne, der alle var inviteret, så måske derfor kom vi hurtigere i mål, da beslutningerne skulle tages.

 

På vedhæftede skitse ses en bane opdeling, hvor vi på sigt går efter, om muligt, at få lavet tribune ud mod Hundigevejen, samtidig var det vigtigt, at de yngste skulle have baner tættest på klubhuset. En tribune kan have lange udsigter, når det gælder godkendelse, alternativt taltes der om, en trappe i gavlen på klubhuset ud mod banerne med en hvis bredde. Hvis senior 1 skulle rykke i Serie 1 til sommer eller senere, er det et krav at banen omkranses af minimum mobilt hegn, af hensyn til bl.a. linievogter skal have frit løb på sidelinjen, samt at areal omkring bane klargøre hertil.

 

Når der foreslås baneomlægning nu, er det for at tage højde for, at processen kan gå i gang selvom tribune evt. kan underkendes af myndighederne. Hvis det sker revideres beslutning.

 Herudover taltes der om en fremtidig  udvidelse af græs arealer bagved Kunsten og over mod Ishøj i fjerneste hjørne, samt opfyldning med jord ved hul efter skydevæggen.