Menu

Kontingent satser - indmeldelse og udmeldelse

NB:  Inden indmeldelse skal man kontakte en træner eller ungdomsformanden, for at sikre sig, at der er plads på årgangen. Oplysninger om kontaktpersoner kan findes under "Holdinfo" i menuen foroven. Ungdomsformanden kan kontaktes på 27623500. 

Man kan altså kun melde sit barn ind, efter at man har fået et "ok" til at der er plads på årgangen.

 

Indmeldelse/udmeldelse og kontingent satser 

Kontingent opkræves halvårligt med forfald 1. april og 1. august (før forårssæsonen og før efterårssæsonen) 


Ungdom (årgang 2018-2014): Kr. 420 halvårligt
Ungdom (årgang 2013-2004): Kr. 530 halvårligt

Kvinder (18+ år)  Kr 530 halvårligt

Senior (18+ år): Kr. 730 halvårligt
Oldboys (32+ år): Kr. 530 halvårligt
Veteraner (40+ år): Kr. 530 halvårligt

Motionister (50+ og 60+): Kr. 300 halvårligt

Senior motion (uden kampe) kr. 300 halvårligt

Støttemedlemmer: Kr. 100 helårligt

Indmeldelsesgebyr: Kr. 75 ved ny- og genindmeldelse

Frivillige betaler ikke kontingent som medlemmer

 

Søskende rabat i ungdomsafdelingen

Der kan ikke gives søskenderabat i forbindelse med ny indmeldelse, men hvis forældre oplyser der er tale om søskende vil opkrævningen herefter (den første efter indmeldelsen er sket) være på 50% rabat for nummer 2 og evt øvrige søskende

 

UDMELDELSE

Bemærk at dit medlemsskab er et abonnement, som løbende automatisk fornyes indtil du skriftligt meddeler at abonnement/medlemskabet skal ophøre. Dvs udmeldelse skal være kassereren i hænde senest den 30. marts henholdsvis den 30. juli. Kontingent betales ikke tilbage når disse datoer er passeret.

SKRIFLIG BEKRÆFTELSE

Du får en skriftlig bekræftelse på udmeldelsen, så vær opmærksom på du modtager den.

Kontingentsatser blev fastsat på generalforsamlingen 2022.

Støtte medlemmer betaler helårligt kontingent med forfald 1. april.

 

Hvis der er flere søskende i ungdomsafdelingen, så ydes der rabat på 50% på det yngste barn (eller de yngste børn, hvis der er mere end to søskende).

OBS: Det er forældrenes ansvar at orientere om at der er søskende i klubben.

Kontakt Kassereren (kasserer@hundigeboldklub.dk) for yderligere information.

Ved udmeldelse – skriv også til kassereren (kasserer@hundigeboldklub.dk) og oplyse navn/hold og gerne medlemsnummer.